Morebyggen.se finns idag på morebyggarna.se.

ENTREPRENAD

Du som någon gång varit i kontakt med en byggfirma har möjligen stött på ordet entreprenad. Det finns varianter av ordet också, som utförandeentreprenad, totalentreprenad och underentreprenad. Men vad betyder detta märkvärdiga ord egentligen? 

Entreprenad är när en entreprenör, till exempel en byggherre, lovar att leverera eller bygga något inom en viss, förutbestämd tid. Ofta används ordet just i byggbranschen där mycket kretsar kring vad som utlovats, vad som förväntas och inom vilken tidsram detta ska ske. Folk vill ha en deadline att förhålla sig till och tidspressen är ofta av godo för byggföretaget som tvingas fokusera sina styrkor och bli klara i rimlig tid. Den förutbestämda tiden beslutar byggföretaget om i samråd med beställaren. 

Badrum

När du ska renovera badrum kan det vara bra att ta in offerter från företag som sysslar med Badrumsrenovering i Stockholm. Ofta har de då hand om alla delar, från VVS till elinstallationer. Just installationer av el är något som ska göras av en behörig elektriker. Den som behöver eljour Malmö, alltså snabb hjälp med elen, måste även den kontakta en elektriker. 

Utförandeentreprenad

I denna variant av entreprenad så är byggfirman rätt och slätt en byggfirma. Alla handlingar som ritningar och beskrivningar har redan tagits fram av beställare och det som är kvar att göra är just utförandet. Vid utförandeentreprenader brukar fast pris vara normen eftersom det är ganska enkelt för en erfaren byggfirma att uppskatta hur mycket resurser som kommer att behövas genom arbetets gång. 

Totalentreprenad

När man istället talar om totalentreprenad så brukar det handla om att entreprenören - i detta fall en byggfirma - själv utför projekteringen. Hitta totalentreprenad i Stockholm här. Styrd totalentreprenad är en variant där beställare får lite mer kontroll över processen genom att specificera någon eller några av delarna i entreprenaden. Du kan själv vara med och styra vissa delar av bygget och kan se till att du får markiser i Stockholm eller andra saker som höjer trivsel och komfort i ditt hus. 


Underentreprenad

Ibland behöver huvudentreprenören - byggfirman - beställa så kallade underentreprenader till ett större projekt. Den som anställs som underentreprenad är anställd av entreprenören, inte beställaren. Beställare har i regel rätt att godkänna intag av underentreprenörer. 

Välj rätt entreprenad

Varje entreprenadform har sina för- och nackdelar och ofta föredrar varje entreprenör den ena eller andra formen. Bestäm upplägget för ditt projekt i lugn och ro, innan du sätter igång. Ju tydligare allt läggs upp från början, desto nöjdare kommer du att vara när allt är klart.

Om du inte vill bygga

Nu är det ju långt ifrån alla som vill bygga ny bostad när det är dags att sätta bo. Vänd dig till mäklare i Danderyd för att få hjälp att hitta din drömbostad i Stockholm. De kan hjälpa till med bostadsrätter, villor och andra typer av fastigheter - allt efter dina önskemål. 

Viktigt med rena trapphus

Genom att ha en välstädad trappuppgång i din fastighet så blir första intrycket för besökare som kommer in genom dörren positiv. Trappuppgångar behöver även bli städade för att motverka slitage och hålla längre. Du som äger en fastighet eller är med i en bostadsrättförening kan få trappstädning Stockholm via smarttrappstadning.se